MAŁGORZATA WÓJCIK

Psychiatra

 

Moje motto zawodowe : Nie leczę chorób, tylko pacjenta.

 

Lekarz medycyny specjalista w dziedzinie psychiatrii
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku
Absolwentka Szkolenia Psychoterapeutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Doświadczenie zawodowe:
Praca w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Detoksykacyjnym, następnie jako:
– Zastępca Ordynatora Oddziału Dziennego,
– Ordynator Oddziału Leczenie Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie,
– Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.
– Praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego w warunkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

 

W swojej pracy specjalizuję się w leczeniu pacjentów z następującymi zaburzeniami:
– zaburzenia lękowe
– depresja
– zaburzenia nerwicowe
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia odżywania
– zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia ( farmakoterapia, psychoedukacja i poradnictwo dla rodzin i opiekunów pacjentów z tego rodzaju chorobami )
– zaburzenia nastroju pochodzenia sytuacyjnego i chorobowego
– zaburzenia psychiczne osób starszych, a także poradnictwo dla ich opiekunów.

 

Specjalizuję się również w pracy z pacjentami w sytuacyjnym kryzysie psychicznym, z trudnościami zawodowymi, a także trudnościami osobistymi.