Tomasz Kościelny

Psychoterapeuta, doradca rodzinny, biznesowy i ds. komunikacji

 

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem  Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, m.in. Praktycznej Psychologii Społecznej.

 

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem m.in. Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Fundacji Nagle Sami, Hospicjum Caritas i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie, w ośrodkach psychoterapii i rozwoju osobistego Źródło Inspiracji i Ogrody Zmian.

 

Zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową i par. Mam duże doświadczenie w pracy z osobami po utracie bliskich. Obecnie prowadzę grupę wsparcia dla osób po stracie w Fundacji Nagle Sami. Ukończyłem także seminarium dotyczące leczenia uzależnień w rozumieniu psychodynamicznym.

 

Mam kilkunastoletnie doświadczenie jako szkoleniowiec korporacji, a także doradca biznesowy małych firm i w komunikacji w dużych firmach, jestem autorem dwóch książek, poradników i licznych artykułów poświeconych komunikacji wewnętrznej w firmie.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków  oraz psychoterapię grupową i terapię par w nurcie psychodynamicznym i terapię rodzin w nurcie systemowym. Celem mojej pracy z pacjentem jest pomoc w złagodzeniu objawów, z którymi się zgłasza, ale także praca na głębszym poziomie, pozwalająca zwiększyć świadomość emocjonalną i zasoby psychologiczne, które pozwolą pacjentowi lepiej funkcjonować w otaczającym go świecie po zakończeniu psychoterapii.

 

W pracy z pacjentem duży nacisk kładę na przeżycia emocjonalne i ich mentalizację. Wykorzystuję relację terapeutyczną, badając relacje interpersonalne pacjenta. Pomagam wydobyć nieświadome procesy, które utrudniają pacjentowi funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami. Następnie pomagam je zrozumieć i wspólnie wypracować twórcze oraz satysfakcjonujące sposoby przeżywania codzienności. Towarzyszę pacjentowi w odkrywaniu, w jaki sposób przeszłość wpływa na obecne życie i jak uwolnić się od trudności, które z tego wynikają.

 

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w ważnych relacjach, cierpiących z powodu samotności, niezrozumienia, lęku, wstydu, poczucia winy, nadmiernej złości, frustracji, pustki. Towarzyszę osobom z poczuciem wypalenia zawodowego, ciągłego stresu, napięcia, rozdrażnienia lub będących w trudnej sytuacji życiowej, przechodzących kryzys w relacjach lub żałobę po stracie bliskich osób.

 

Prywatnie jestem mężem, a także ojcem nastolatki.